Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Gülşen KAYA BALCI  ( Merkez Müdürü )
Dr. Öğr. Üyesi Emre KIRLI ( Merkez Müdür Yardımsıcı)
Prof. Dr. Mustafa ŞENEL
Dr. Öğr. Üyesi Reşat Ahmet AĞAOĞLU