Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Gülşen KAYA BALCI  ( Merkez Müdür V. )
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Balcı ( Merkez Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Bağcı  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Reşat Ahmet Ağaoğlu (Üye)