Hakkımızda

14 Ocak 2011 tarih ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığından 23 Ekim 2017 tarih ve 30219 sayılı Resmî Gazete’de yeni yönetmelik yayımlanarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girerek eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.